Softicon

Hurtownia Paliw Płynnych

System Softicon.HPP (Hurtownia paliw płynnych) został stworzony jako rozszerzenie standardowej funkcjonalności oprogramowania enova. Jest to narzędzie służące do kontroli polityki magazynowej oraz cenowej paliw płynnych z wykorzystaniem zmiennych gęstości w stosunku do temperatury produktu.

W założeniu systemu, magazyn paliwowy prowadzony jest w jednostce masy (zazwyczaj w kg) jednakże sprzedaż i zakup produktu odbywa się w jednostkach objętości. System MaWerik.HPP pozwala na bezproblemowe i dokładne przeliczanie sprzedanej objętości do masy oraz pozwala na prowadzenie ujednoliconej polityki cenowej w stosunku do objętości nalewu lub standardowej objętości produktu w temperaturze 15°C. System prowadzi ewidencję pomiarów gęstości oraz posiada wbudowane tabele przeliczników masy do objętości poszczególnych produktów.